Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door Footgolfclub met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Footgolfclub geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De partijen besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op hun websites. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
De partijen garanderen niet dat aan hun toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de partijen te worden verzocht.